Wij tellen! Tel je mee? - Eerste dak- en thuislozentelling in de Kempen

Ook in de Kempen hebben we een groeiend aantal dak- en thuisloze personen. Om een goed beleid te voeren zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk. Om hiertoe te komen, vragen we je hulp om mee te tellen.

Dak- en thuisloze personen… dat zijn niet alleen ‘de clochards’ die we in grootsteden op straat zien. Ook in de Kempen hebben we een groeiend aantal dak- en thuisloze personen.

Het gaat dan bijvoorbeeld over iemand die langer in opname blijft omdat hij geen (t)huis heeft om naar terug te keren, jongeren die permanent verblijven bij vrienden, een man die in een tuinhuisje woont zonder basisvoorzieningen of een gezin dat maandenlang logeert in de te kleine woning van oma zonder enig perspectief. 

Onder begeleiding van de onderzoeksgroep Lucas (KU Leuven) willen we de doelgroep op een wetenschappelijke manier in kaart brengen. Om tot betrouwbare cijfers te komen vragen we jouw hulp om mee te tellen.

Waarom tellen we?

Op dit moment zijn er geen cijfers beschikbaar over het aantal dak- en thuisloze personen in België.  Om een goed beleid te voeren zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk.  Met deze telling brengen we zowel de omvang van de doelgroep als hun kenmerken in beeld.  Er wordt niet alleen in de Kempen geteld maar ook in andere regio’s. 

Hoe tellen we?

We gaan op één afgesproken moment alle dak- en thuislozen tellen. Maatschappelijk werkers en begeleiders uit verschillende zorg- en welzijnssectoren nemen als het ware op die dag een foto van alle dak- en thuisloze personen in de Kempen. 

Wanneer tellen we?

Op vrijdag 28 oktober tellen we. Daarna hebben we nog twee weken de tijd om de gegevens in te geven in de applicatie van de KU Leuven.

Wie tellen we?

Alle personen die een link hebben met de Kempen én verblijven

  • in de openbare ruimte, de noodopvang
  • in de opvang voor dak- en thuislozen
  • in een instelling en deze (moeten) verlaten zonder aangepaste woonoplossing,
  • in niet- conventionele ruimte
  • bij familie en vrienden
  • dreigen uit huis gezet te worden

Ken jij zo iemand of behoor je zelf tot de doelgroep? Laat het ons weten via ocmw@olen.be of 014 21 52 00. 

Uiteraard tellen we met respect voor ieders persoonlijke leefomgeving. Enkel de onderzoekers hebben toegang tot de gecodeerde onderzoeksgegevens.  De telling blijft dus anoniem.

Tellen…en daarna!?

Na 28 oktober gaan de onderzoekers aan de slag met de data en maken ze een rapport op met de eerste resultaten.

Met dit beter beeld van dak- en thuisloosheid in de Kempen kunnen we gerichter aan de slag: acties en prioriteiten bepalen om duurzaam wonen voor iedereen mogelijk te maken.

Gepubliceerd op donderdag 15 sep 2022 om 11:25