Woonrecht in weekendverblijven - declaratief attest

Inhoud

Bewoners van een weekendverblijf kunnen onder bepaalde voorwaarden een woonrecht krijgen om in hun weekendverblijf te blijven wonen totdat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ingaat dat een oplossing biedt aan hun huisvestingssituatie.

Voorwaarden

Het weekendverblijf:
  • moet hoofdzakelijk vergund zijn, dat wil zeggen ten minste 90% van het bruto-bouwvolume
  • heeft een maximaal bouwvolume van 300 m³
  • voldoet aan veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode
  • ligt niet in een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat.

De bewoner:

  • woonde (hoofdverblijfplaats) op 31 augustus 2009 al minstens 1 jaar in het weekendverblijf, zoals blijkt uit een voorlopige of definitieve inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente
  • heeft geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik