Zitdag wijkagent

Inhoud

Een keer per maand heeft de wijkagent zitdag in Komie Geire. Loop vrijblijvend binnen. Je kan bij hem terecht met al je vragen, opmerkingen en bedenkingen.

volgende zitdag: dinsdag 17 mei van 14.00 tot 15.00 uur