Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Inhoud

Als je aangesloten bent bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend bent, kan je maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg.

Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering. Het is een vaste vergoeding die je zorgkas maandelijks uitbetaalt.

Wil je het zorgbudget aanvragen? Neem contact op met je zorgkas. Meestal is dit je ziekenfonds.

Meer info over de bedragen en voorwaarden